Kedves Oktatási Felelösök és Pedagógusok!

Örömmel küldöm szét  a tájékoztatást, hogy  megjelent a külhoni magyarok felsőoktatási előkészítő ösztöndíj pályiyázata:

https://. balassischolarship kormany.hu/kulhoni-magyarok-felsooktatasi-elokeszito-palyazatok

A pályázatok beadási határideje: 2019. július 29., hétfő déli 12:00 óra.

Kérem, hogy segítsétek a pályázat eljutását a potenciális pályázókhoz, illetve az őket segítő szervezetekhez.

Felsőoktatási előkészítő 2019/2020 nyugati szórvány
1
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) Balassi Bálint
ösztöndíjprogramja keretében pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, 10 hónap
időtartamra
– szlovén állampolgárságú, vagy
– valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és
Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával rendelkező, vagy
– állandó letelepedési engedéllyel Lettországban élő, lettországi állandó lakcímmel
rendelkező,
magát magyar nemzetiségűnek valló személyek számára a KKM magyarországi
felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre a 2019/2020-as tanévben.
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2019/2020-as tanévben 16 fő.
A pályázat elektronikus beadási (emailben történő elküldési) határideje: 2019. július 29.
déli 12.00 óra(közép-európai idő /CET/ szerint).
Az elektronikus beadás címe: htmelokeszito@kkmor.hu

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi ösztöndíjprogram keretében három, hungarológiai jellegű képzési programot hirdet a 2019-20-as tanévre.

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés pályázata

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés ösztöndíjpályázata

Műfordító képzés ösztöndíjpályázata

További információ: https://balassischolarship.kormany.hu/aktualis-palyazatokÖSZTÖNDÍJLEHETŐSÉGEK KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN

A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet a közép-és kelet -európai térségben megvalósítható egyetemi részképzésre, illetve akár teljes mesterszak elvégzésére. Az ösztöndíj kizárólag államilag elismert felsőoktatási és egyéb kutatóintézményekben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe. A pályázásnak nem feltéle a fogadóország anyanyelvének ismerete.

Célországok (magyar állampolgárok számára):

  • a visegrádi régió (Csehország, Szlovákia, Lengyelország),
  • a Nyugat-Balkán (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia),
  • valamint a Keleti Partnerség országai (Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország, Ukrajna).

A Visegrádi Alap mester és doktori szintű tanulmányokhoz nyújt támogatást, így az ösztöndíjra csak az pályázhat, aki legalább BA/BSc diplomával rendelkezik. A pályázásnak nem akadálya, ha a pályázat beadásakor a hallgató még nem fejezte be alapszakos tanulmányait, ám a mobilitás megkezdésekor legalább BA/BSc szintű diplomával kell rendelkeznie.

A támogatás időtartama 5-20 hónap (1-4 szemeszter) mester szintű, 5-10 hónap (1-2 szemeszter) kutatói képzésben. A támogatás összege: 2.300 €/szemeszter, melyet a Visegrádi Alap közvetlenül a hallgatónak fizet, valamint 1.500 €/szemeszter, melyre a fogadóintézmény jogosult, és a hallgatóval kapcsolatos egyéb költségekre (tudományos konferenciákon való részvétel, publikációk díja, stb.) fordítható.

Pályázni kizárólag a Visegrádi Alap angol nyelvű, online felületén keresztül lehet (http://my.visegradfund.org/) a pályázási időszak kezdetét, azaz 2019. február első napjait követően. A pályázathoz csatolni kell minden, az online felületen és a honlapon megjelölt dokumentumot, ezek pótlására a határidőt követően nincs lehetőség.

A pályázat beadásának határideje: 2019.március 15. 12:00 CET (UTC+1).

További információ : www.visegradfund.org/mobilitiesBővebb információ: https://www.reconnecthungary.org/Elérhetőek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2019. évi határon túli pályázati felhívásai

További információ: http://bgazrt.hu/tamogatasok/hataron_tuli_tamogatasok_2019

Pályázataink a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából valósulnak meg.