MAOSZ Pályázati felhívás non-profit tagszervezetek számára.

Posted by on febr 1, 2020 in MAOSZ hírek | No Comments

Kedves MAOSZ Tagok!

Örömmel értesítünk benneteket arról, hogy a MAOSZ által az államtitkárság felé a Public Liability Insurance témájában benyújtott pályázat pozitív elbírálást kapott.

Ezen pályázattal szeretnénk segíteni minden olyan nem profit orientált tagszerevezetünknek,  akiknek a működésükhöz elengedhetetlenül fontos a kötelező felelősség biztositás megkötése.

Az általatok elküldött pályázati anyagokat a vezetőség átvizsgálja, az alábbiakban leírt ütemterv betartása mellett elbírálja és a pályázati pénz összegével támogatja a nyertes szervezeteket.

Pályázat ütemterve:

Pályázati igény leadásának határideje: 2020. február 17. (hétfő)

Azok a tagok vehetnek részt a pályázatban, akik elküldik a felelősség biztosításról szóló számlát a biztosító által küldött alap insurance policy dokumentummal együtt.

A MAOSZ  csak és kizárólag  2019.február 1 és 2020.február 15 között köttetett biztosítási dokumentumokat tudja elfogadni. (Ez a dátum a biztosítás kezdetére vonatkozik, természetesen az intervallum kitolódhat 2020.február 15 utánra is.)

Pályázatok elbírálásának határideje és kihirdetése: 2020. február 25. (kedd)

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok (lásd alább) leadási határideje: 2020. március 12. (csütörtök)

Pályázati pénzek kifizetési dátuma: 2020.március 25. (szerda) 

A kifizetési és elszámolási feltételek a következők:

·             Amennyiben pályázat sikeres elbírálásra kerül, szeretnénk kérni a következőket:

1.           a biztosító által kiállított alap policy dokumentumot, ami általában 1-2 oldal. Ezen rajta van a biztosító által kiállított számla kelte, amikor kifizettétek a biztosítást. Ezt már a pályázatra való jelentkezés részeként kértük benyújtani.

2.           Invoice, melyet a tagszervezet által  kiállított a MAOSZ részére és tartalmazza a tagszervezet nevét, címét, a megítélt pályázati összeget, dátumot és aláírás. Itt nagyon fontos kiemelni, hogy a kitöltött előlap (az előlap csatolva) is legyen elküldve

3.           CSAK és kizárólag a LEGFRISSEBB Bethlen Gábor Alapkezelő ZRt (BGA) hármas logó felhasználása fogadható el. Itt nagyon fontos kiemelnünk, hogy amennyiben a korábban a weboldalon, Facebook-on vagy egyéb más oldalokon használtatok régebbi 3-as logót, azt lehetőleg cseréljétek ki a legújabbakra. Weboldal linket vagy Facebook linket és screenshot-okat küldjétek el. Ezeket a BGA ellenőrizni fogja.

4.           Minden dokumentumot kérünk a leadási határidőn belül elküldeni a treasurer@maosz.co.uk email címre.

·              Profit orientált szervezetek nem vehetnék részt ebben a pályázatban.

 BGA 3-as logót a következő weboldalon található:

·             https://bgazrt.hu/letoltheto-logok/

·             https://maosz.org.uk/palyazat/

A MAOSZ nem vállalhat felelősséget a tagszervezetek késedelmeiért, tehát amennyiben a tagszervezet nem tudja időben megküldeni a szükséges dokumentumokat, és a logóval ellátott köszönetnyilvánításról szóló bizonyítékot (weboldal,facebook  poszt…), abban az esetben a MAOSZ nem utalhatja a pályázati pénzt.

Várjuk a pályázatokat.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseiteket a  treasurer@maosz.co.uk címre küldjétek.

Köszönjük szépen.

Tisztelettel:

MAOSZ Vezetőség