Pályázat Nagy-Britanniában élő magyarok számára

Posted by on dec 17, 2019 in MAOSZ hírek | No Comments

Pályázat címe:

Számomra… – avagy mit jelent nekem Magyar-nak lenni?

Várjuk minden olyan Nagy-Britanniában élő magyar ember pályázatát – kortól függetlenül az alábbi három kategóriában, ahol bemutathatják és elmesélhetik többi, Angliában élő honfitársuknak, hogy számukra mit jelent távol az anyaországtól Magyarnak lenni. Milyen érzések, gondolatok, kérdések vannak Bennük e szó hallatán.

Korosztályok:

  • Óvodás 0-5
  • Kisiskolás 6-12
  • Nagyiskolás 13-18
  • Felnőtt 18-
  • Generációs (minimum 2 generáció közös pályázata)

Kategóriák:

  • rajz,
  • fotó,
  • irodalmi (elbeszélés, novella, vers, …)

Beérkezési határidő:

2020. március 31. 23:59

Beküldött anyagokat várjuk:

szamomra.palyazat@maosz.org

A beküldésnél kérjük tárgyban  feltűntetni:  “[név]_korosztály_kategória” valamint a levélben a pályázó elérhetőségét, lakhelyét, iskoláját, azon magyar közösség nevét, hova tartozik (amennyiben van ilyen); a pályamű címét, fotópályázat esetén a kép készítésének helyét és idejét.

Kérjük, hogy a pályázatok eredeti formáját küldjék el, vagy őrizzék meg (rajz, kézzel írott pályamű)

Eredményhirdetés:

2020. április 17. A magyar költészet napján

A pályázaton való részvétellel a pályázók vállalják, hogy anyaguk a maosz.org.uk, a korosiprogram.hu illetve a magyarokegyhelyen.hu honlapon megjelenhet. További információk: www.maosz.org.uk honlapon és a fenti email címen. A pályázat felhívás kiírását a alább érhetik el.

Pályázat felhívás kiírás

Minden pályázó egy rajzzal, fotóval, irodalmi művel szerepelhet. A pályázaton mindenki csak egy korosztályban vehet részt (azaz ha valaki bead egy pályaművet a kisiskolás korosztályban, akkor a generációs korosztályban már nem indulhat.)

A rajzpályázaton technikai megkötés nincs, de legfeljebb A3-as méretű rajzokat várunk.

Az irodalmi pályázatra olyan versek, mesék, rövid kis írások küldhetőek, melyek terjedelme legfeljebb egy, másfél oldal. A gépírással készülő pályaművek szimpla sorközzel, 12-es betűmérettel Times New Roman betűtípussal készüljenek. A beérkezett művek helyesírását nem fogjuk ellenőrizni, kérjük, a kisebbek is önállóan dolgozzanak.

A fotópályázatra küldött képek lehetőleg Magyarországon vagy a környező országok területén készüljenek, lehetőleg papír alapon, maximum A3 méretben, valamint elektronikus formában a lenti címre küldjék meg. A képeket *.jpg formátumban várjuk. A beküldött kép mérete az eredeti jpg fájl mérete legyen, a hosszabbik oldal minimum érje el a 2500 pixelt és maximális mérete ne haladja meg az 5 MB méretet. A díjazott pályaműveket mindenképpen kérjük majd postai úton is beküldeni.

Elektronikus cím: szamomra.palyazat@maosz.org

Postai cím: National Federation of Hungarians, 17 Lidiard Road, London, SW18 3PN

Minden pályázatot a fenti email címre várunk. Beküldéskor az email tárgyához kérjük beírni: “[név]_korosztály_kategória” és a levélben a pályázó elérhetőségét, lakhelyét, iskoláját, azon magyar közösség nevét, ahova tartozik (amennyiben van ilyen). Valamint kérjük feltüntetni a pályamű címét, fotópályázat esetén a kép készítésének helyét és idejét.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a beérkezési határidő 2020. március 31. 23:59. Eddig a határidőig a postai csomagoknak is be kell érkezniük.

További kérdésükkel keressék a fenti email címet.