A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata érettségi-felvételi előkészítő képzésre a Diaszpórában élő magyar nemzetiségűek számára

Posted by on jún 12, 2024 in MAOSZ hírek | No Comments

Tisztelt Elnök Asszonyok és  Elnök Úrak,

a mai  napon 2024.junius 4-én, meghirdetésre került a KKM Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron ösztöndíjas érettségi-felvételi előkészítő képzésének a 2024/2025-ös tanévre szoló  pályázata, amelyben a Kárpát-medencén kívül , a diaszpórában  élő magyar fiatalok számára is biztosítva van   20 ösztöndíjas hely.

Az egy tanéves előkészítő képzés lehetőséget biztosít a magyarországi felsőoktatási felvételihez szükséges tantárgyak tanulására, valamint  magyarországi érettségire való felkészülésre.

2025-től jelentősen megváltoztak  a felvételi követelmények Magyarországon, pl. megszűnt a legalább egy emelt szintű magyarországi érettségi  letételének kötelezettsége, amely sok esetben megnyitja a lehetőségét annak, hogy a diaszpóra  fiatalok a  saját szülőföldjükön megszerzett középiskolai eredményeiket is felhasználva juthassanak be a magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

A pályázat beadási határideje: 2023. augusztus 1.

Felhivom a  figyelmet  a határidö betartására !!!

A pályázati kiírás megtalálható a mellékelt  honlapon: https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/

A pályázatokat a tavalyi évhez hasonlóan egy külön erre a feladatra kialakított felületen fogadják , melynek a linkje:  https://spjelentkezes.mdakft.hu/     (Diaszpóra régió)

Tisztelettel kérem a  régiok elnökeit   , hogy a pályázattal kapcsolatban szíveskedjetek  segítséget nyujtani , a kíirást közvetiteni a  pályázni kivánok  felé .

Külön kérésem , értesíteni a hétvégi iskolák padagógusait valamint a cserkészeket .

A pályázatok elbírálásában közreműködő Tanácsadó Testület tervezett ülésének időpontja: 2024. augusztus 7.

A pályázati kiírás megtalálható a honlapon: https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/

A pályázatokat a tavalyi évhez hasonlóan, egy külön erre a feladatra kialakított felületen fogadjuk, amelynek a linkje: https://spjelentkezes.mdakft.hu/

További információkszintén  megtalálhatok a honlapon:  https://balassieducation.hu/hu/kepzesek/erettsegi-felveteli-elokeszito-kulhoni-magyaroknak/

találhatóak vagy az alábbi e-mail címen kérhető: htmelokeszito@mdakft.hu