Térkép betöltése...

Időpont
Dátum - 2019/01/05
10:30 - 11:30

Helyszín
Hungarian Cultural Association Guildford Magyar Tanoda és Játszóház

Kategóriák


Részletek

A Magyar Tanoda és Játszóház küldetése a magyar kultúra és hagyományok megőrzése, megismertetése és terjesztése a magyar: zenén, táncon, nyelven, irodalmon, művészeteken, játékos ismeretszerzésen keresztül.

MTJ célkitűzések:

• Magyar származású gyerekek nyelvtudásának fejlesztése
• Magyar nyelvoktatás felnőttek részére
• Magyar kulturális események szervezése
• Szülők segítése kétnyelvű gyerekek nevelésében
• Surrey megyébe költöző magyar családok támogatása

Magyar csoport 7-8 éveseknek

Foglalkozás célja: A magyar nyelvi fejlesztés, amelynek célja a tematikus szókincsbővítés, irodalmi szöveg megértése és az angoltól eltérő magyar hangok és betűk megismerése.

Foglalkozás leírása: játékos elemeket tartalmazó csoportos tevékenység, amelynek célja, hogy a gyerekek kedvet kapjanak felnőtt segítséggel magyar könyveket olvasni és magyar zenét, választékosabb szövegeket hallgatni. Az otthon elsősorban angolul beszélő gyermekek több tanári segítségre számíthatnak, amíg a megértés és a folyékony beszéd fejlődése megteremti az önbizalmukat. Az idősebb, jobban haladó gyerekek kihívást jelentő önálló feladatokat és helyesírás gyakorlatokat, valamint egyéni szereplési lehetőséget kapnak. A nyelvi foglalkozások alatt, az ismeretek megszerzése rajzolással, szerepjátékokkal, mozgással történik, amelyeket szervesen kiegészítenek: a néptánc, zene és a strukturált szabad játékok.

Fejlesztési területek: anyanyelvi, társas, érzelmi, mozgás, kulturális, szociális.
Kiemelten fejlesszük beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek megfelelően. Emeljük készség szintre a Magyar nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának, ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát. .